ARTEVIR D3 nielen dlhodobo pomáha budovať tvoju imunitu, no vďaka obsahu ARTEMISINÍNU ti dokáže pomôcť aj pri akútnejších problémoch. Táto kompozícia je overená klinickými výsledkami jednotlivých zložiek už dlhé desaťročia, a zaručuje rapídne zvýšenie telesných síl, stratu únavy a malátnosti, fyzickú sviežosť a duševnú čulosť. Zároveň Artemisia Annua, ako hlavná účinná zložka, bojuje proti vírusovým, baktériálnym a iným horúčkovitým infekciám a parazitom.

Telo človeka sa aj pri vírusovej infekcii bráni produkciou interferónov. Sú to špeciálne bielkoviny, ktoré slúžia ako informácia o jeho zasiahnutí a signál na spustenie obranných mechanizmov, teda tvorby protilátok zabíjajúcich votrelca (imunitná reakcia).

V tej chvíli v tele prebieha zápalový proces, ktorý sprevádza horúčka. Vysokú telesnú teplotu organizmu je potrebné všetkými možnými prostriedkami eliminovať. Pri týchto prejavoch nám môžu priniesť úľavu aj liečivé rastliny.

Prírodné látky nepôsobia v liečebnom procese vírusového ochorenia pomocou jedného mechanizmu. Pracujú komplexne, vedia reagovať na rôzne podmienky v priebehu choroby a dokonca aj v rôznom čase jej priebehu. Použitie kombinácie vitamínov a minerálov, ktoré sú súčasťou enzymatického systému je overený spôsob posilnenia organizmu, ide systematické posilňovanie imunity. Spolu s prírodnými látkami sa dosiahne komplexná farmakodynamická synergia.

Existuje mnoho prírodných látok, ktoré majú výrazné antivirotické účinky. Všetky tieto prírodné látky sa vyznačujú vlastnosťami, ktoré označujeme ako antioxidanty. Jednou z overených prírodných látok, ktorá bráni vstupu vírusu do bunky hostiteľa je práve artemisinín.

Objaviteľkou účinku je laureátka Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu v roku 2015, ktorá ju izolovala ešte v roku 1970, doktorka Youyou Tu z Číny. Táto látka je efektívna v celosvetovom boji proti malárii najmä v Afrike kde je vysoká úmrtnosť ale aj pri bakteriálných, parazitických a horúčkovitých infekciách rôzneho typu.

Imunitný systém je jeden zo základných mechanizmov udržiavania homeostázy a integrity organizmu rozlišovaním škodlivého od neškodného. Správne fungovanie imunitného systému zahŕňa obranyschopnosť voči patogénom, autotoleranciu voči vlastnému tkanivu hostiteľa a imunitný dohľad nad zmutovanými a tumorigénnymi bunkami.

Imunitný systém vznikol u takmer všetkých organizmov ako odpoveď či reakcia na vonkajšie prostredie so snahou prežiť. Imunitný systém bol a je nesmierne dôležitý systém, vďaka ktorému sa organizmy mohli vystaviť vonkajšiemu nehostinnému prostrediu a konkurovať iným organizmom.


Ako sa organizmy vyvíjali vyvíjal sa aj ich imunitný systém, od jednoduchého u baktérií až po veľmi zložitý u stavovcov. Imunitný systém vo forme nešpecifickej imunity je prítomný i u najjednoduchších baktérií, ktoré dokážu produkovať enzýmy, ktoré ich chránia pred vírusmi. Z hľadiska nešpecifickej imunity môžeme medzi organizmy s imunitným systémom zaradiť aj vírusy, lebo si tiež vyvinuli rôzne mechanické či chemické bariéry,ktoré ich chránia pred vonkajším prostredím a tým dokážu čiastočne vzdorovať prostrediu.


Ako sa organizmy vyvíjali na čoraz zložitejšie formy života, vyvíjal sa aj ich imunitný systém, vyvinula sa špecifická imunita založená na imunologickej pamäti. Táto špecifická imunita je prítomná takmer u všetkých vyšších eukaryotických organizmov, napr. u stavovcov. Špecifický imunitný systém sa skladá z mnohých protilátok a špecializovaných buniek, ktoré nie sú prítomné v nešpecifickom imunitnom systéme. Je treba spomenúť, že i vírusy či baktérie sa taktiež dokážu relatívne rýchlo (mesiace až roky) prispôsobiť vonkajšiemu prostrediu, je to prípad reakcie na antibiotiká či antivirotiká, ale na to je potrebná rozsiahlejšia zmena ich genetického kódu ako v prípade lymfocytov v špecifickej imunite, čiže nejde o imunitu ale o evolučnú adaptáciu.


Imunitné reakcie prebiehajú vďaka rôznym druhom buniek a molekúl a ich vzájomným interakciám. Bunky imunitného systému spolu s bunkami mezenchymálneho (mezenchým je primitívne embryonálne väzivo, zložené zo siete buniek bez vlákien.) pôvodu a ďalšími štruktúrami tvoria funkčné a anatomické celky, lymfatické orgány.

Artemisinín je jednou z látok, ktorá má výbornú schopnosť ochrany a obmedzenie pôsobenia voľných radikálov. Medzi tieto molekuly patrí celý rad ďalších, ktoré sú schopné zabrániť a spomaliť oxidačné procesy v tele. Sú to napr. flavonoidy, antokyany a mnoho ďalších. Artemisinín je teda jednou z vynikajúcich látok s vysokou hodnotou antioxidačného účinku.

 Najdôležitejšie je posilnenie imunitného systému, to znamená riešenie príčiny a nielen už zisteného následku. Artevir D3 obsahuje vysoko efektívne ingrediencie, ktoré systematicky zvyšujú imunitný potenciál zabudovaný do jednej účinnej zmesi.

Odporúčaná denná dávka je 1-krát denne 1 kapsula zapitá dostatočným množstvom tekutín.